Начало ЗА НАС Състав

Състав

 АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 
Административен ръководител - председател
   Даниела Росенова
Заместник на административния ръководител - заместник - председател

Петя Колева

                                                                 Съдии:

Венелин Иванов  

Веселина Вълева 

                                                      Даниела Врачева

                                                      Димчо Георгиев

                                                      Драгомир Кояджиков

                                                      Емилия Петкова

                                                      Крaсимира Костова

                                                      Красимира Райчева

                                                      Нели Сигридова

                                                      Румяна Илиева